Wie zijn wij

Wie zijn wij2023-03-30T10:33:01+02:00

Logopediepraktijk Heijnen is een allround logopediepraktijk met diverse specialisaties met zowel vestigingen in Venray & Venlo.

Wij zijn in 2007 gestart in medisch centrum Antoniusveld. Snel volgde een nauwe samenwerking met SBO Focus en zijn we ook in Venlo gestart met onze locaties in het voormalige Withuis (nu Huis vanNoord) en aan de Rodestraat in Venlo.

Binnen de praktijk zijn verschillende specialisaties vertegenwoordigd. Kinderen en volwassenen met taal- en spraakproblemen kunnen bij ons terecht. Ook wanneer er sprake is van eet en drinkproblemen, lees- en spellingsmoeilijkheden of stem- en keelklachten kunnen wij u helpen.

Op dit moment zijn er acht logopedisten werkzaam binnen de praktijk. Een gezellig en enthousiast team dat elkaar goed aanvult en versterkt. Het geven van een kwalitatief goede behandeling afgestemd op de hulpvraag van de cliënt vinden we heel belangrijk. Om dit te waarborgen worden alle logopedisten regelmatig bijgeschoold en doen we iedere twee jaar een KIWA kwaliteitstoets (audit) voor logopedisten.

We beschikken over fijne werkruimtes, de kasten zijn gevuld met leuke materialen en spellen die we allen graag inzetten tijdens de logopedische behandeling.

Team

Ons team bestaat uit zeven allround logopedisten.

Wij zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie) en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. We nemen deel aan verschillende kwaliteitskringen en houden onze kennis op peil door het volgen van bij- en nascholing.

Petra van Renselaar-Heijnen

Praktijkhoudster / Logopediste

petra@logopediepraktijkheijnen.nl

06-16018731


Mijn naam is Petra van Renselaar-Heijnen. In 2004 afgestudeerd als logopedist aan de hogeschool Zuyd en sindsdien ben ik werkzaam in de vrije vestiging. Sinds 2007 ben ik praktijkhoudster van logopediepraktijk Heijnen. Naast het aansturen van de praktijk ben ik als logopedist werkzaam op de locatie Antoniusveld in Venray en in Venlo zuid.

Doelmatig werken, met oog voor de cliënt en zijn omgeving vind ik heel belangrijk. Afstemmen op de hulpvraag, het geven van een eerlijk en professioneel advies en indien nodig overleggen/samenwerken met derden zorgen voor een goed verloop van de therapie. Maar daarnaast is plezier, enthousiasme en creativiteit binnen de behandeling volgens mij minstens zo essentieel. De kasten op onze werkkamers staan vol met leuke spellen en materialen waar ik graag gebruik van maak.

In de afgelopen jaren heb ik geregeld bij- en nascholingen gevolgd. Hierdoor ben ik gespecialiseerd in het geven van stemtherapie aan volwassen en kinderen, maar ook in het werken met jonge kinderen met spraak- en taalproblemen. Als stemtherapeut pas ik naast de reguliere stemtherapie o.a larynxmanipulatie toe maar maak ik ook gebruik van andere methodieken als lax-vox en evts. Omdat ikzelf een grote affiniteit heb met zingen vind ik het begeleiden van zangers (amateur of professioneel) en beroepssprekers heel erg leuk.

Voor het behandelen van kinderen heb ik oa de volgende scholingen gevolgd:
OMFT, Sensorische informatieverwerking, PROMPT, eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen, speltherapie binnen de logopedie en auditieve verwerkingsproblemen.

Michelle Stelder – van Ommen

Logopediste

michelle@logopediepraktijkheijnen.nl

06-11693547


Mijn naam is Michelle Stelder – van Ommen. In 2013 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en sindsdien werkzaam in de vrije vestiging. Binnen Logopediepraktijk Heijnen ben ik werkzaam op de locaties in: Venlo-Zuid, Praktijk van Noord, Medisch Centrum Antoniusveld en SBO Focus.

Ik werk voornamelijk met (jonge) kinderen met eet- en drinkproblemen, spraak- en taalproblemen, afwijkende mondgewoonten en cliënten met stemproblemen. Tijdens de behandelingen staat de hulpvraag van de kinderen, cliënt of ouders altijd voorop. Ik vind het belangrijk dat we samen het doel op een speelse, creatieve, maar voornamelijk ook plezierige manier bereiken, zodat kinderen het ook leuk vinden om nieuwe dingen te leren. Het samenwerken met andere disciplines is belangrijk voor het verloop van de behandeling. Daarom heb ik regelmatig overleg met leerkrachten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, kinderdagverblijfleidsters en peuterspeelzaalleidsters.

Naast de allround vaardigheden als logopedist heb ik verschillende specialisaties om de kinderen en cliënten nog beter te kunnen helpen. Mijn specialisaties zijn: Preverbale logopedie, OMFT, larynxmanipulatie en het geven van oudercursussen volgens de Hanen methode. Deze Hanen oudercursus is speciaal ontwikkeld voor ouders van jonge kinderen die niet tot nauwelijks spreken en de taalontwikkeling van hun kinderen willen stimuleren en verbeteren.

Els de Hoog

Logopediste

els@logopediepraktijkheijnen.nl

06-11484680


Mijn naam is Els de Hoog. Ik ben logopedist bij logopediepraktijk Heijnen sinds 2009. Ik ben werkzaam op de locatie Medisch Centrum Antoniusveld in Venray. Hier onderhoud ik de contacten met verschillende scholen zodat onze cliënten nog beter geholpen kunnen worden.

Ik behandel voornamelijk cliënten in de leeftijd van 2 jaar tot 16 jaar met taal-, articulatie- en/of lees- en spellingsproblemen. Binnen de behandelingen staat het plezier voorop. Cliënten moeten zich op hun gemak voelen en dan kan er gewerkt worden aan de doelen.

Ik heb verschillende specialisaties en hiermee kan ik cliënten nog beter helpen. Mijn specialisaties zijn: PROMPT, Hodson en Paden, Metaphon, OMFT, lees- en spellingsproblemen bij kinderen met de basisschoolleeftijd, Taal in Blokjes.

Janneke

Janneke Linssen

Logopediste

janneke@logopediepraktijkheijnen.nl

06-29166819


Ik ben Janneke Linssen. Toen ik in 2009 afstudeerde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven, ben ik vrijwel meteen gaan werken in de vrije vestiging. Het werken met kinderen heeft mij altijd getrokken en als logopedist kan ik een belangrijke bijdrage leveren aan de spraak-taalontwikkeling van een kind.

Ieder kind ontwikkelt zich anders en in zijn of haar eigen tempo. Als hier twijfels of vragen over zijn kan dit zorgen opleveren bij ouders of betrokkenen. De hulpvraag van ouders en het welbevinden van het kind staat bij mij altijd voorop. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de behandeling plezierig is, dus ik ga altijd op speelse wijze aan de slag en zal proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij interesses van het kind.

Sinds juni 2019 ben ik werkzaam bij Logopediepraktijk Heijnen, op de locaties in Venray en Venlo-Zuid. De afgelopen tien jaar heb ik mij bijgeschoold op het gebied van sensorische informatieverwerking, OMFT, dyslexie specialisatie, logopedie bij meertalige kinderen.

Sally

Sally Huberts

Logopediste

sally@logopediepraktijkheijnen.nl

06-11792659


Mijn naam is Sally Huberts. In 2018 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen. Na mijn afstuderen ben ik voor een jaar naar Nieuw Zeeland gegaan om met kinderen te werken. Nu ik weer terug in Nederland ben, ben ik vanaf januari 2020 aan het werk als logopediste bij logopediepraktijk Heijnen.

Tijdens mijn stages heb ik voornamelijk ervaring opgedaan met het behandelen van kinderen met problemen in de ontwikkeling van spraak en taal. Naast het werken met kinderen interesseren mij ook de andere logopedische gebieden, waar ik hoop nog meer ervaring op te gaan doen. De afwisseling tussen logopedische begeleiding van volwassen en kinderen vindt ik een leuke uitdaging. Door een nauwe samenwerking, zowel met cliënt, ouders, leerkrachten, etc. kunnen we de behandeling afstemmen op de wensen en behoeften van de cliënt. Belangrijk voor mij is dat de cliënt zich op zijn gemak en vertrouwd voelt in een veilige leeromgeving, om zo samen een optimaal resultaat te behalen.

Anne Heijdt

Logopediste

anne@logopediepraktijkheijnen.nl

06-21346149


Mijn naam is Anne Heijdt. Ik ben afgestudeerd in 2021 aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Sindsdien werk ik ook bij logopediepraktijk Heijnen op de locatie Medisch centrum Antoniusveld in Venray en SBO de Focus. Ik behandel hier voornamelijk kinderen met verschillende spraak-taalproblematieken.

Tijdens de opleiding heb ik kennis mogen maken met verschillende aspecten die bij het vak horen. Hierin is mijn interesse ontstaan om met kinderen te werken van verschillende leeftijden. Ik heb tijdens mijn stages ervaring opgedaan met jonge kinderen van basisschoolleeftijd, maar ook met kinderen van middelbare schoolleeftijd met verschillende problematieken in de spraak- en taalontwikkeling. Ik vind het belangrijk aan te sluiten bij de hulpvraag en binnen de behandeling staat de band met de client centraal. Door een goede samenwerking te hebben met ouders, leerkrachten, client etc. kunnen we samen een goed resultaat bereiken.

Sinead Berens

Logopediste

sinead@logopediepraktijkheijnen.nl

06-16390742


Mijn naam is Sinead Berens. In juni 2021 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Sindsdien ben ik werkzaam als logopedist bij Logopediepraktijk Heijnen en volg ik de (pre-)master tot Orthopedagoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Tijdens de opleiding heb ik met veel plezier stage gelopen bij Logopediepraktijk Heijnen en ervaring opgedaan in de behandeling en diagnostiek van spraak- en taalproblematiek bij kinderen. Ook heb ik stage gelopen in het ziekenhuis, waar ik ervaring heb opgedaan in de diagnostiek en behandeling van volwassen met spraak-, taal-, en slikproblematiek na hersenletsel. Gedurende deze stages ben ik erachter gekomen dat mijn affiniteit ligt bij het werken met kinderen en dat het mij, als logopedist, veel voldoening geeft om een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van een kind.

Tijdens de behandeling staat de hulpvraag van de ouders en/of het kind voorop en vind ik het belangrijk dat een kind zich op zijn/haar gemak voelt en plezier beleeft tijdens het oefenen. Om de logopedische behandeling aan te laten sluiten op dat wat het kind nodig heeft, is een nauwe samenwerking met de omgeving (ouders, leerkrachten, andere hulpverleners, etc.) van het kind van belang.

Michelle van Oijen

Logopediste

michelle-van-oijen@logopediepraktijkheijnen.nl

06-27153572


Ik ben Michelle van Oijen. In november 2020 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Sinds maart 2021 ben ik werkzaam bij logopediepraktijk Heijnen. Je kunt me vinden op de locaties Praktijk van Noord en Venlo-Zuid. Ik ben werkzaam op maandag, woensdag en donderdag.

Tijdens mijn opleiding heb ik ervaring opgedaan in de eerstelijnspraktijk en in het speciaal basisonderwijs. Daar heb ik vooral kinderen behandeld met spraak- en taalproblemen. Ik hecht veel waarde aan de hulpvraag van de cliënt, ouders of leerkracht en probeer hier zo goed mogelijk op aan te sluiten. Ook vind ik het belangrijk dat de cliënt zich bij mij op zijn gemak voelt en zichzelf kan zijn. Spelenderwijs ontwikkelen staat in mijn behandelingen voorop. Ik vind het belangrijk dat de cliënt met plezier naar de logopedie komt.