Wie zijn wij

Wie zijn wij2020-05-15T11:09:37+02:00

Logopediepraktijk Heijnen is een allround logopediepraktijk met diverse specialisaties met zowel vestigingen in Venray & Venlo.

Wij zijn in 2007 gestart in medisch centrum Antoniusveld. Snel volgde een nauwe samenwerking met SBO Focus en zijn we ook in Venlo gestart met onze locaties in het voormalige Withuis (nu Huis vanNoord) en aan de Rodestraat in Venlo.

Binnen de praktijk zijn verschillende specialisaties vertegenwoordigd. Kinderen en volwassenen met taal- en spraakproblemen kunnen bij ons terecht. Ook wanneer er sprake is van eet en drinkproblemen, lees- en spellingsmoeilijkheden of stem- en keelklachten kunnen wij u helpen.

Op dit moment zijn er acht logopedisten werkzaam binnen de praktijk. Een gezellig en enthousiast team dat elkaar goed aanvult en versterkt. Het geven van een kwalitatief goede behandeling afgestemd op de hulpvraag van de cliënt vinden we heel belangrijk. Om dit te waarborgen worden alle logopedisten regelmatig bijgeschoold en doen we iedere twee jaar een KIWA kwaliteitstoets (audit) voor logopedisten.

We beschikken over fijne werkruimtes, de kasten zijn gevuld met leuke materialen en spellen die we allen graag inzetten tijdens de logopedische behandeling.

Team

Ons team bestaat uit zeven allround logopedisten.

Wij zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie) en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. We nemen deel aan verschillende kwaliteitskringen en houden onze kennis op peil door het volgen van bij- en nascholing.

Petra van Renselaar-Heijnen

Praktijkhoudster / Logopediste

petra@logopediepraktijkheijnen.nl

06-16018731


Mijn naam is Petra van Renselaar-Heijnen. In 2004 afgestudeerd als logopedist aan de hogeschool Zuyd en sindsdien ben ik werkzaam in de vrije vestiging. Sinds 2007 ben ik praktijkhoudster van logopediepraktijk Heijnen. Naast het aansturen van de praktijk ben ik als logopedist werkzaam op de locatie Antoniusveld in Venray en in Venlo zuid.

Doelmatig werken, met oog voor de cliënt en zijn omgeving vind ik heel belangrijk. Afstemmen op de hulpvraag, het geven van een eerlijk en professioneel advies en indien nodig overleggen/samenwerken met derden zorgen voor een goed verloop van de therapie. Maar daarnaast is plezier, enthousiasme en creativiteit binnen de behandeling volgens mij minstens zo essentieel. De kasten op onze werkkamers staan vol met leuke spellen en materialen waar ik graag gebruik van maak.

In de afgelopen jaren heb ik geregeld bij- en nascholingen gevolgd. Hierdoor ben ik gespecialiseerd in het geven van stemtherapie aan volwassen en kinderen, maar ook in het werken met jonge kinderen met spraak- en taalproblemen. Als stemtherapeut pas ik naast de reguliere stemtherapie o.a larynxmanipulatie toe maar maak ik ook gebruik van andere methodieken als lax-vox en evts. Omdat ikzelf een grote affiniteit heb met zingen vind ik het begeleiden van zangers (amateur of professioneel) en beroepssprekers heel erg leuk.

Voor het behandelen van kinderen heb ik oa de volgende scholingen gevolgd:
OMFT, Sensorische informatieverwerking, PROMPT, eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen, speltherapie binnen de logopedie en auditieve verwerkingsproblemen.

Michelle Stelder – van Ommen

Logopediste

michelle@logopediepraktijkheijnen.nl

06-11693547


Mijn naam is Michelle Stelder – van Ommen. In 2013 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en sindsdien werkzaam in de vrije vestiging. Binnen Logopediepraktijk Heijnen ben ik werkzaam op de locaties in: Venlo-Zuid, Praktijk van Noord, Medisch Centrum Antoniusveld en SBO Focus.

Ik werk voornamelijk met (jonge) kinderen met eet- en drinkproblemen, spraak- en taalproblemen, afwijkende mondgewoonten en cliënten met stemproblemen. Tijdens de behandelingen staat de hulpvraag van de kinderen, cliënt of ouders altijd voorop. Ik vind het belangrijk dat we samen het doel op een speelse, creatieve, maar voornamelijk ook plezierige manier bereiken, zodat kinderen het ook leuk vinden om nieuwe dingen te leren. Het samenwerken met andere disciplines is belangrijk voor het verloop van de behandeling. Daarom heb ik regelmatig overleg met leerkrachten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, kinderdagverblijfleidsters en peuterspeelzaalleidsters.

Naast de allround vaardigheden als logopedist heb ik verschillende specialisaties om de kinderen en cliënten nog beter te kunnen helpen. Mijn specialisaties zijn: Preverbale logopedie, OMFT, larynxmanipulatie en het geven van oudercursussen volgens de Hanen methode. Deze Hanen oudercursus is speciaal ontwikkeld voor ouders van jonge kinderen die niet tot nauwelijks spreken en de taalontwikkeling van hun kinderen willen stimuleren en verbeteren.

Suzanne Joosten

Logopediste

suzanne@logopediepraktijkheijnen.nl

06-27537586


Mijn naam is Suzanne Joosten. Nadat ik mijn opleiding logopedie heb afgesloten ben ik eerst bijna 10 jaar werkzaam geweest op een kinderdagverblijf voor kinderen met spraaktaalproblematiek in Duitsland en ben ik nu alweer vanaf 2007 werkzaam bij Logopediepraktijk Heijnen in Venray. Hier werk ik met kinderen die problemen hebben op het gebied van de spraaktaalontwikkeling, maar doe ik bovendien ook een stuk praktijkondersteuning.

Ik vind het belangrijk om tijdens de therapie zo goed mogelijk aan te sluiten op de hulpvraag van ouders of kinderen zelf, maar zeker ook andere aspecten binnen de ontwikkeling van kinderen mee te nemen in de logopedische begeleiding om zo een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen. Verder hecht ik veel waarde aan een open en eerlijke communicatie met zowel kinderen als ouders.

Extra scholing heb ik o.a. gevolgd op de volgende gebieden: NT2 problematiek, auditieve verwerkingsproblematiek, gesprekstechnieken, sensorische integratie, denkstimulerende Gesprekstechnieken, Coaching voor leerkrachten, zinsbouw en verhaalopbouw.

Els de Hoog

Logopediste

els@logopediepraktijkheijnen.nl

06-11484680


Mijn naam is Els de Hoog. Ik ben logopedist bij logopediepraktijk Heijnen sinds 2009. Ik ben werkzaam op de locatie Medisch Centrum Antoniusveld in Venray. Hier onderhoud ik de contacten met verschillende scholen zodat onze cliënten nog beter geholpen kunnen worden.

Ik behandel voornamelijk cliënten in de leeftijd van 2 jaar tot 16 jaar met taal-, articulatie- en/of lees- en spellingsproblemen. Binnen de behandelingen staat het plezier voorop. Cliënten moeten zich op hun gemak voelen en dan kan er gewerkt worden aan de doelen.

Ik heb verschillende specialisaties en hiermee kan ik cliënten nog beter helpen. Mijn specialisaties zijn: PROMPT, Hodson en Paden, Metaphon, OMFT, lees- en spellingsproblemen bij kinderen met de basisschoolleeftijd, Taal in Blokjes.

Kim Peeters

Logopediste

kim@logopediepraktijkheijnen.nl

06-47591664


Mijn naam is Kim Peeters. Ik ben in juni 2010 afgestudeerd en werk sinds november 2010 met veel plezier bij logopediepraktijk Heijnen. Ik werk op maandag, woensdag en donderdag in ‘het huis van Noord’ in Venlo. Ik behandel voornamelijk kinderen met taal-, articulatie- en/of lees- en spellingsproblemen. Dit betreft ook mijn favoriete doelgroep.

De afgelopen jaren heb ik me verder ontwikkeld door diverse cursussen te volgen. Dit zijn; Prompt 1, Communicatieve taaltherapie bij kinderen met een talige leeftijd van 2 tot 6 jaar (CT-II), Hodsen&Paden en FAN-analyse, Dyslexiebehandelaar eerste lijn in het basisonderwijs.

Binnen mijn werk als logopedist staan enthousiasme, creativiteit, zorgzaamheid en kwaliteit centraal. Ik vind het belangrijk dat kinderen/cliënten zich bij mij op hun gemak voelen en plezier beleven tijdens het oefenen.

Fabienne Hurkens

Logopediste

fabienne@logopediepraktijkheijnen.nl

06-15390742


Mijn naam is Fabienne Hurkens. Ik ben in 2018 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waarna ik deel ben geworden van het team van Logopediepraktijk Heijnen.

Tijdens de opleiding heb ik mij verder kunnen verdiepen in mijn interessegebied en passie voor de stem. Ik ben dan ook bekend met o.a. de Lax Vox methode en larynxmanipulatie. Het behandelen en begeleiden van beroepssprekers en cliënten met stemklachten brengt dan ook veel voldoening in mijn werk.

Het zien groeien en ontwikkelen van de kinderen in de praktijk brengt eveneens plezier. Ik hecht veel belang aan de vertrouwensband die we met elkaar opbouwen en plezier en creativiteit met materiaal vormt hierin een grote rol. Ik probeer dan ook voor eenieder oefenmateriaal te vinden, wat niet gaat vervelen met oefenen thuis of in de praktijk.

Plezier, creativiteit en de wens een ander te helpen zijn enkele van mijn grote speerpunten. Daarnaast speelt samenwerking een grote rol. Niet alleen tussen mij en de cliënt, maar ook met collega’s en eventueel met derden. Zo lever ik de beste zorg die ik kan bieden.

Janneke

Janneke Linssen

Logopediste

janneke@logopediepraktijkheijnen.nl

06-29166819


Ik ben Janneke Linssen. Toen ik in 2009 afstudeerde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven, ben ik vrijwel meteen gaan werken in de vrije vestiging. Het werken met kinderen heeft mij altijd getrokken en als logopedist kan ik een belangrijke bijdrage leveren aan de spraak-taalontwikkeling van een kind.

Ieder kind ontwikkelt zich anders en in zijn of haar eigen tempo. Als hier twijfels of vragen over zijn kan dit zorgen opleveren bij ouders of betrokkenen. De hulpvraag van ouders en het welbevinden van het kind staat bij mij altijd voorop. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de behandeling plezierig is, dus ik ga altijd op speelse wijze aan de slag en zal proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij interesses van het kind.

Sinds juni 2019 ben ik werkzaam bij Logopediepraktijk Heijnen, op de locaties in Venray en Venlo-Zuid. De afgelopen tien jaar heb ik mij bijgeschoold op het gebied van sensorische informatieverwerking, OMFT, dyslexie specialisatie, logopedie bij meertalige kinderen.

Sally

Sally Huberts

Logopediste

sally@logopediepraktijkheijnen.nl

06-11792659


Mijn naam is Sally Huberts. In 2018 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen. Na mijn afstuderen ben ik voor een jaar naar Nieuw Zeeland gegaan om met kinderen te werken. Nu ik weer terug in Nederland ben, ben ik vanaf januari 2020 aan het werk als logopediste bij logopediepraktijk Heijnen.

Tijdens mijn stages heb ik voornamelijk ervaring opgedaan met het behandelen van kinderen met problemen in de ontwikkeling van spraak en taal. Naast het werken met kinderen interesseren mij ook de andere logopedische gebieden, waar ik hoop nog meer ervaring op te gaan doen. De afwisseling tussen logopedische begeleiding van volwassen en kinderen vindt ik een leuke uitdaging. Door een nauwe samenwerking, zowel met cliënt, ouders, leerkrachten, etc. kunnen we de behandeling afstemmen op de wensen en behoeften van de cliënt. Belangrijk voor mij is dat de cliënt zich op zijn gemak en vertrouwd voelt in een veilige leeromgeving, om zo samen een optimaal resultaat te behalen.