Werkwijze

Werkwijze2020-05-15T10:27:02+02:00

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor logopedisch onderzoek en voor de logopedische behandeling heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, een arts-specialist, een tandarts of een tandarts-specialist.

Intake & Onderzoek

Bij het intakegesprek worden de persoonsgegevens geregistreerd en de hulpvraag in kaart gebracht. Wij verzoeken u bij de eerste afspraak de volgende documenten mee te nemen:

  • een verwijsbrief van de huisarts, specialist, tandarts of orthodontist;
  • een verzekeringspas;
  • een geldig identiteitsbewijs;
  • evt. gegevens/verslagen van derden van belang voor de logopedische behandeling.

Na het intakegesprek volgt een logopedisch onderzoek. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meerdere afspraken in beslag nemen. Na het onderzoek zullen wij het behandelplan met u doornemen.

Behandeling

In de meeste gevallen is de behandeling één keer per week. Een afspraak duurt 25 minuten. Hoeveel behandelingen nodig zijn, is afhankelijk van de soort en ernst van de stoornis.

Bij kinderen wordt de behandeling spelenderwijs aangepakt. U wordt als ouder/verzorger betrokken bij de behandeling, zodat u op de hoogte blijft en samen met uw kind kunt oefenen. U bent als ouder bij de behandeling aanwezig zijn. Er worden oefeningen, tips en adviezen meegegeven om thuis mee aan de slag te gaan om zo het gewenste behandelresultaat te bereiken.

Na enige tijd vindt er een evaluatie plaats van het verloop van de behandelingen. Er wordt dan besloten of de logopedie wordt voortgezet of kan worden beëindigd. Het behandelplan wordt dan indien nodig bijgesteld.

Wanneer het behandeltraject wordt afgerond wordt er een eindverslag gemaakt. Dit is een verslag voor u en voor de verwijzend arts.

De ervaring leert dat een probleem in sommige gevallen een multidisciplinaire aanpak vereist. Om die reden hebben wij veel contact met onder andere collega logopedisten, leerkrachten, intern en/of ambulant begeleiders, huisartsen, neurologen, revalidatieartsen, consultatiebureau, peuterspeelzalen, integrale vroeghulp, tandartsen, orthodontisten en andere (para)medici. Alvorens wij overleggen met andere disciplines wordt altijd om uw toestemming gevraagd.

Openingstijden

Medisch centrum Antoniusveld

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
08:30u / 21:00u
08:30u / 21:00u
08:30u / 17:30u
08:30u / 17:30u
08:30u / 17:30u

Praktijk Van Noord

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
08:00u / 18:00u
08:00u / 18:00u
08:00u / 18:00u
08:00u / 18:00u
08:00u / 18:00u

Praktijk Venlo Zuid

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
13:00u / 18:00u
13:00u / 17:00u
08:30u / 17:00u
Gesloten
08:30u / 13:00u
09:00u / 13:00u

Huisbezoek

Indien nodig worden behandelingen aan huis gegeven.

Indentificatieplicht in de zorg

Als u medische zorg ontvangt, zoals ook in onze logopediepraktijk, moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen u dan ook vragen om bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Verdere informatie kun je ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.