Afspraak Afmelden

Afspraak Afmelden2018-10-12T08:56:07+02:00

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Dit kan telefonisch bij uw behandelend logopedist, via de voicemail of per e-mail. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden in rekening gebracht. U ontvangt in dat geval rechtstreeks een nota. Deze nota kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar en bedraagt € 32,00.

E-Mail: afmelding@logopediepraktijkheijnen.nl

Algemeen nummer locatie Venray: 0478-512304

Algemeen nummer locaties Venlo: 06-47591664