Wat doen wij

Wat doen wij2022-07-18T12:23:02+02:00

Wat is logopedie?

Logopedie richt zich op communiceren en eten & drinken. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal alsmede problemen in het mondgebied is het werk van een logopedist.

Kinderen en volwassenen kunnen bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden bij de taal en/of de spraak. Bij spraak- en taalmoeilijkheden kunnen we denken aan de kwaliteit van de zinsbouw, de woordenschat, de verhaalopbouw, slecht verstaanbaar spreken, stotteren, uitspraakfouten zoals bv. slissen en het niet of nauwelijks op gang komen van het praten. Bij volwassenen kan ook nog gedacht worden aan problemen ten gevolge van ziektes of een herseninfarct.

De adem en stem kunnen iemand verhinderen om iets duidelijk te maken aan een ander, zoals schor zijn of heesheid. Tevens kunnen het gehoor en het luisteren nog een belemmerende factor zijn in de communicatie. Het onvoldoende waarnemen van verschillen in klanken en woorden, moeite met rijmen en moeite met onthouden zijn hier voorbeelden van.

Het eten en drinken is een ander logopedisch onderwerp. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Deze vorm van logopedie wordt preverbale logopedie genoemd en wordt behandeld door een geregistreerde preverbaal logopedist. Logopediepraktijk Heijnen heeft een geregistreerde preverbaal logopedist in hun team. De logopediste draagt zorg voor het ontwikkelen en waar nodig het herstel van deze mondfuncties.

Klik hier voor meer informatie over wat een logopedist voor u kan betekenen.

Wanneer logopedie voor uw kind?

Deze vraag krijgen wij vaak gesteld. Door ouders die niet zeker zijn of ze met hun peuter al naar de logopedist kunnen gaan. Want misschien is de dreumes nog wel veel te jong en is het niet meer dan normaal dat opa, oma, de buurvrouw en soms ook papa en mama de kleine niet kunnen verstaan.

Ook leerkrachten, peuterspeelzaal- en kinderdagverblijfleidsters stellen ons regelmatig de vraag wanneer ze hun slecht verstaanbare kinderen, of kinderen die nog niet of nauwelijks spreken, kunnen doorsturen.

Gevoelige periode

Gelukkig zijn veel ouders en leerkrachten assertief genoeg om contact te zoeken. Helaas worden sommige kinderen toch nog laat naar ons doorverwezen. Zo is de taalontwikkeling bij kinderen rond zeven jaar afgerond. De gevoelige periode om taal goed en gemakkelijk te kunnen leren ligt juist vóór deze leeftijd. Als kinderen dus pas rond 6 jaar worden aangemeld is een belangrijk stuk van de ontwikkeling gemist.

6 tips

Daarom nu 6 praktische tips bij twijfel: wel of niet naar de logopedist?

 • Bij twijfel, altijd doen! Als u twijfelt, vraag dan toch een consult aan bij de logopedist. Logopedie bij kinderen is namelijk gratis (zit in de basisverzekering).
 • Op http://kindentaal.kindenlogopedie.nl/site/sneltestvindt u een ‘sneltest’. Met deze snel in te vullen vragenlijst krijgt u een advies over het wel of niet starten met logopedie.
 • Stottert uw kind en bent u onzeker of u een logopedist moet inschakelen? Kijk dan op https://www.stotteren.nl/ouders/screeningslijst-voor-stotteren-sls.html. Na het invullen van de test weet u of u een logopedist moet inschakelen.
 • Geven vrienden, familie, leidsters of de leerkracht aan dat ze uw kind niet altijd goed kunnen verstaan? De logopedist luistert graag om te beoordelen of logopedische hulp echt nodig is.
 • Omdat de logopedist spelenderwijs werkt, komen onze kinderen elke week met veel plezier naar de logopedie. Samen spelenderwijs leren is dus geen belasting voor uw kindje!
 • Mocht na onderzoek blijken dat het nog niet het juiste moment is om met logopedie te starten, ook dan gaat u naar huis met praktische tips voor het stimuleren van de spraak en taal.

Waarom logopedie bij volwassenen?

Logopedie bij volwassenen: dat kan! Hieronder geven we u enkele voorbeelden van logopedie bij volwassenen.

U bent slecht verstaanbaar

Onverstaanbaar spreken kan veel oorzaken hebben maar is bijna altijd te verhelpen. Misschien spreekt u te snel of binnensmonds. De logopedist luistert en geeft u een helder advies.

U heeft vaak de mond open of heeft ander afwijkend mondgedrag

U ademt bijvoorbeeld altijd door de mond en bent hierdoor vaak verkouden. Of misschien slikt u wel verkeerd, met een afwijking in de stand van uw tanden tot gevolg.

U heeft stemklachten

U bent hees, heeft pijn bij het spreken of u heeft weinig stemvolume maar moet wel regelmatig telefoongesprekken voeren of vergaderingen voorzitten. Misschien vindt u het leuk om uw kinderen/ kleinkinderen voor te lezen maar is het spreken pijnlijk geworden.

U heeft een onrustige ademhaling tijdens het spreken

U heeft last van hyperventilatieklachten of kortademigheid bij bijvoorbeeld COPD.

Bij al deze klachten kijken wij graag naar wat het probleem is en maken we daarna een plan om u te helpen.

Specialisaties

Onze logopedisten volgen geregeld nascholing. Hierdoor hebben wij verschillende specialisaties in huis. Enkele hiervan zijn o.a:

Behandeling bij baby’s en kinderen:

 • Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen (prelogopedie)
 • Logopedie bij spraakproblemen (PROMPT, Metaphon, Hodson en Paden)
 • Oro-myofunctionele therapie (therapie bij lispelen, afleren duimen of speenzuigen, mondademen, afwijkende slik)
 • Logopedische behandeling bij niet- of nauwelijks sprekende kinderen
 • Logopedie en sensorische informatieverwerkingsproblemen
 • Taaltherapie bij meertalige kinderen
 • Hanen therapie (oudercursus)
 • Logopedische therapie bij kinderen met het syndroom van Down
 • Nederlands ondersteund met gebaren

Behandeling bij volwassenen:

 • Logopedische behandeling bij stemproblemen, waaronder larynxmanipulatie, lax vox en Estill voice training.
 • Oro-myofunctionele therapie (therapie bij mondademen, afwijkende slik, tanden die weer scheef gaan staan terwijl je vroeger een beugel hebt gehad)
 • Cranio mandibulaire dysfunctie (logopedie bij kaakklachten)

Tele-Logopedie

Kunt u de praktijk niet bezoeken, dan bieden wij de mogelijkheid voor tele-logopedie. Door middel van tele-logopedie kunt u logopedie vanuit uw eigen huis of andere locatie volgen. De logopedist zorgt voor huiswerkopdrachten en zal wekelijks en daar waar nodig vaker contact met u opnemen met behulp van beeldbellen. Tele-logopedie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor informatie neem contact op met de praktijk.