Kwaliteit

Kwaliteit2018-10-12T11:31:04+02:00

Kwaliteitsregister

Om de zorg voor onze cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen hechten we veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid. De logopedisten werkzaam bij Logopediepraktijk Heijnen zijn daarom allemaal kwaliteit geregistreerd of ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Kwaliteitstoets (Audit)

In december 2016 hebben wij de vrijwillige kwaliteitstoets met goed resultaat behaald. De toets is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de processen en dienstverlening binnen onze logopediepraktijk. Om te blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die een zorgverzekeraar stelt aan de logopedische behandeling voor vergoede zorg laten wij deze toets iedere twee jaar uitvoeren.

Privacy

Wij zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en voldoen aan deze wetgeving. Klik hier om onze privacy policy te lezen. Tevens is op deze website een geldig SSL certificaat geïmplementeerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden. Klik hier om de SSL test resultaten te raadplegen.

Klachtenregeling

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat u dat eerst samen met de logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kun u zich richten tot de praktijkhouder, Petra van Renselaar-Heijnen.

Komt u er samen niet uit, dan kun u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Het klachtenrecht voor patienten is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Heijnen volgt deze klachtenregeling. In onze wachtkamers kunt u informatie over de klachtenregeling vinden.

Klanttevredenheidsonderzoek

Omdat wij de mening van onze cliënten belangrijk vinden sturen wij geregeld enquêtes via mediquest (een onafhankelijk onderzoeksbureau). Wij waarderen het zeer als u deze invult.

Cliëntervaringen van de afgelopen periode:

  • Erg prettige samenwerking. Veel moeten oefenen thuis, maar dit heeft snel tot het gewenste effect geleid. Bedankt!!
  • Praktijk met veel materialen waarmee gewerkt wordt. alles werkt goed en is voorhanden. logopedist maakt een leuk en vertrouwd contact waardoor er ruimte is voor leerbaarheid bij mijn kinderen.
  • Geduld. Respect. Vriendelijkheid.
  • Ze is goed bereikbaar, en overlegt ook met der collegas over mijn klachten als dat nodig is.
  • Goede communicatie.
  • Dat de logopediste vrij snel het vertrouwen won van mijn dochter. was heel rustig maar toch heel duidelijk in wat ze mijn dochter wilde leren, en dat op een speelse manier zodat mijn dochter zich meteen veilig voelde.
  • Consequent en toch lief.
  • Een goede omgang met de kinderen en een goede uitleg aan de ouder.
  • Professioneel en heel aardig

Continuïteit

Zowel wij als de zorgverzekeraars vinden het belangrijk om de continuïteit van de therapie te bewaken. Daarom gaat de logopedie ook in de schoolvakanties gewoon door. Indien uw behandelend logopedist op vakantie is zal de behandeling worden overgenomen door een andere logopedist.